Polityka prywatności Moogo Sp. z o.o.

W związku z tym, że w dniu 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej – informujemy Państwa o naszej polityce prywatności odnośnie danych osobowych Państwa, które przetwarza Moogo Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Moogo Sp. z o.o. zs. w Warszawie, ul. Puławska 94/3, 02-620 Warszawa, REGON 363269324 NIP 521-37-15-895, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000592102 (dalej „Moogo”).

Naszym celem jest, aby Państwa dane  były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami zarówno RODO, jak i prawodawstwa krajowego.

Niniejsza Polityka prywatności ma ułatwić Państwu zapoznanie się i zrozumienie stosowanych przez Moogo zasad ochrony danych osobowych w celu i w związku z korzystaniem przez Państwa z towarów i usług oferowanych przez Moogo na stronie internetowej www.kaola-kid.pl

Dlaczego Moogo przechowuje Państwa dane osobowe?

Moogo gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz na podstawie prawa. Moogo przechowuje Państwa dane osobowe w formacie umożliwiającym Państwa identyfikację przez najkrótszy, wymagany przepisami prawa czas potrzebny do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa. Moogo może jednak przechowywać Państwa dane osobowe przez czas dłuższy niż wymagany przepisami prawa, jeśli jest to konieczne dla prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w celu ochrony naszych praw lub interesów, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych. Takimi powodami jest na przykład dokonywanie rozliczeń podatkowych lub okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa odrębnej zgody dane te będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Zakończymy również przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli okaże się, że Państwa dane nie są aktualne lub nie są Państwo zainteresowani ofertą Moogo.

Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych osobowych Moogo może podjąć kroki aby zanonimizować Państwa dane osobowe i inne informacje. Zastrzegamy sobie jednak możliwość przechowywania takich danych i uzyskiwania do nich dostępu przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i wykonywania przez nas obowiązków nałożonych przez prawo.

 Jakie Państwa dane osobowe gromadzi Moogo?

Przy zawieraniu umowy zakupu usług lub towarów pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.

– nazwisko i imiona, pseudonim lub nick używany przez Państwa w internecie,

– adres miejsca zamieszkania lub adres dostawy,

– numer kontaktowy oraz adres e-mail.

Powyższe dane są nam niezbędne do:

 1. Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w celu:

– realizacji Państwa zamówienia,

– zapewnienia dostawy zamówienia,

– rozpatrywania Państwa reklamacji, zapytań dotyczących swoich zamówień,

– weryfikacji, czy Państwa dane osobowe sa aktualne lub czy są Państwo nadal zainteresowani ofertą Moogo.

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu towarów i usług na stronie www.kaola-kid.pl.

 1. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu:

– wystawiania i przechowywania faktur lub rachunków,

– przechowywania informacji o zamówieniach, zawartych umowach,

– zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa strony www.kaola-kid.pl oraz systemu informatycznego Moogo,

– rozpatrywania reklamacji.

 1. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Moogo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w celu:

– ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

– kontaktu z Państwem w razie Państwa pytań, wniosków, skarg, odpowiedzi na nie i ich załatwiania

– wsparcia naszej działaności gospodarczej,

– tworzenia analiz, zestawień naszej działalności na nasze wewnętrzne potrzeby,

– przygotowania nowych ofert towarów i usług.

 1. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, pod warunkiem, że udzielą nam Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na podstawie Państwa

stosownej zgody, możemy na przykład:

– pozyskiwać i przetwarzać Państwa wizerunek, w szczególności umieszczać go w internecie, np. na serwisach społecznościowych,

– umieszczać informacje na temat korzystania przez Państwa z usług i towarów zakupionych u nas w portalach społecznościowych,

– promować naszą firmę, nasze towary i usługi,

– tworzyć analizy, statystki, zestawienia i raporty korzystania przez Państwa z funkcjonalności, towarów i usług Moogo, w szczególności w celu łączenia tych informacji z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy danych.

Jednocześnie przypominamy, że mają Państwo prawo wycofać w każdej chwili udzieloną zgodę.  Państwa prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Moogo dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu przekażemy Państwa dane osobowe?

Moogo przekaże Państwa dane odbiorcom trzecim, zgodnie z odpowiednią podstawą prawną:

– partnerom działającym na nasze zlecenie (np. firmom obsługujacym nasz system informatyczny, funkcjonalności internetowe, firmom księgowym, doręczycielom, kurierom, dostarczającym nasze towary bezpośrednio Państwu, firmom płatniczym, księgowo-finansowym, naszym doradcom, firmom audytorskim i kontrolnym, firmom prawniczym i windykacyjnym)

–  naszym partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług, np. obsługujących w naszym imieniu portale społecznościowe

– innym administratorom (np. kurierom, którzy gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w celu dostarczania naszych towarów bezpośrednio Państwu, firmom rozliczeniowym, prowadzącym w naszym imieniu i na naszą rzecz akceptowanie Państwa płatności)

Informujemy, że w przypadku gdy dokonują Państwo płatności za nasze towary i usługi za pomocą usługi PayPal, administratorem danych osobowych powierzonych przez Państwa przy dokonywaniu takiej płatności będzie PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg. Do zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stosuje się odpowiedni regulamin umieszczony na stronie www.paypal.com/pl.

Informujemy, że w przypadku gdy dokonują Państwo płatności za nasze towary i usługi za pomocą usługi Przelewy24.pl, administratorem danych osobowych powierzonych przez Państwa przy dokonywaniu takiej płatności będzie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887. Do zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku stosuje się odpowiedni regulamin umieszczony na stronie https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant.

Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Państwa stronach. Pliki cookies mogą zawierać indywidualne ustawienia stron internetowych lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszej strony do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Strona internetowa może bowiem umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania plikami cookies. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub są nieaktualne.
 2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – co oznacza, że możecie Państwo żądać od Moogo usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 4. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania od Moogo swoich danych osobowych, lub wskazania administratora, któremu Moogo powinno przekazać zgromadzone Państwa dane, o ile będzie to technicznie możliwe.
 6. Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Moogo Państwa danych osobowych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym w Państwa zgodzie – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególnych sytuacjach, w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

Prosimy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Jak możecie Państwo realizować swoje Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Moogo?

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

– telefonicznie pod numerem: +48 692 222 908

– wysłając e-mail na adres iod@www.kaola-kid.pl

– pisemnie, wysyłając korespondencję na adres siedziby Moogo, Moogo Sp. z o.o., Warszawa ul. Puławska 94/3, 02-620 Warszawa

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Moogo Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.